Мая Радзiма Беларусь

Ніл Гілевіч

"Я - беларус"

Я -беларус, я нарадзiуся

На гэтай казачнай зямлi,

Дзе мiж лясоу i пушчау дзiкiх

Адвеку прашчуры жыли.

Я - беларус, я ганаруся,

Што маю гэтае iмя,

Аб добрай славе Беларусi

У свеце знаюць нездарма!

Я - беларус, i я шчаслiвы,

Што мацi мову мне дала,

Што родных песень пералiвы

I зблiзку чую, i здалля.

Я - беларус, i хоць сягоння

Яшчэ малы, але скажу:

Я родам з племя непакорных

I прад бядой не задрыжу!

17.11.2021 12:43 - 17.11.2021 17:10